گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «ایخودنگذاشتمالاالله»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۵

 

در سر و سرای خود نگذاشتم الاالله

وندر دل ورای خود نگذاشتم الاالله

از غیر به جای او نگذاشت کسی را دل

وز خار به جای خود نگذاشتم الاالله

کی تازه توان کردن پیوند من و دنیی؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای