گنجور

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۲ - در مدح حضرت امیرالمومنین(ع)

 

ای کشور هستی را از صبح ازل مالک

معراج حقیقت را تا شام ابد سالک

وجه الله باقی تو باقی همگی هالک

در فرش خدیو کل در عرش علی ذلک

از تو به وضوح آمد موجودی هر معدوم

[...]

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » اشعار مصیبت » شمارهٔ ۱۲ - در مدح حضرت امیرالمومنین(ع)

 

از تو به وضوح آمد موجودی هر معدوم

ما نقطه و تو پرگار تو حاکم و ما محکوم

آثار الوهیت از فطرت تو معلوم

کس را ز صفات تو حرفی نشود مفهوم

کی شامه وی گردد از بوی جنان مشموم

[...]

صامت بروجردی
 
 
sunny dark_mode