گنجور

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۱

 

در خون دل از دیده خونبار نشستیم

چون دیده به خون از غم دلدار نشستیم

زان پیش که پرگار کشد دایره عشق

در دایره چون نقطه پرگار نشستیم

یک بار اگر از چمنی بی تو گذشتیم

[...]

قدسی مشهدی