گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۹

 

بی طلعت‌ِ تو مجلس‌ِ بی‌ماه بوَد گردون

بی قامت تو میدان‌ِ بی‌سرو بوَد بُستان

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode