گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت اول » بخش اول - قسمت دوم

 

فریاد که هر طایر فرخنده که دیدم

صیاد زمرغان دگر بسته ترش داشت

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode