گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ول»

 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قطعات (گزیدهٔ ناقص) » شمارهٔ ۱۰ - نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار

 

معروف‌تر از من به جهان نیست خردمند

پس بسته چراام به چنین جایی مجهول؟

نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار

نه مرده و نه زنده نه برکار و نه معزول!


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۸۴ - با این همه شهرت

 

معروف تر از من به جهان نیست خردمند

پس بسته چراام به چنین جایی مجهول

نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار

نه مرده و نه زنده نه بر کار و نه معزول


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان