گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «وزببینید»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۹۱ - ایضا له

 

این واقعۀ هایل جانسوز ببینید

وین حادثۀ صعب جگر سوز ببینید

بر باز ببینید ستم کردن گنجشگ

بر شیر شغالان شده پیروز ببینید

آن سلطنت و قاعده و حکم که دی بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل