گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «نشستهنگردد»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۳۱

 

بی ابر گهربار چمن شسته نگردد

تا دل نشود آب سخن شسته نگردد

دامن به میان تا نزند اشک ندامت

گرد گنه از خانه تن شسته نگردد

برچهره یوسف اثر سیلی اخوان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی