گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «رهایپریشان»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۱۹

 

سیلاب حواس است نظرهای پریشان

تخم نگرانی است خبرهای پریشان

چون دانه تسبیح بود رشته الفت

شیرازه جمعیت سرهای پریشان

داغی است به هر پاره دل من ز نگاری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی