گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «رصبحاست»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۲۱

 

آفاق منور ز رخ انور صبح است

این دایره را چشم و چراغ اختر صبح است

انگیختن از خواب گران مرده دلان را

فیضی است که خاص دم جان پرور صبح است

سیم و زر انجم که فلک شب همه شب جمع

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی