گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ربستهگشاید»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۵

 

یارم چو به خنده شکر بسته گشاید

وای آنکه به سویش نظر بسته گشاید

مردیم به کویش، گهی آن نرگس پر خواب

بر ما چه شود، گر بصر بسته گشاید

آن کس که کمر بسته به خون همه شهری ست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی