گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «دراید»

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۴۹ - اذن دخول به مجلس صاحب خواهد

 

ای خاک درت سرمه شده چشم ولی را

از بسکه کف پای تو بر خاک در آید

بر درگه تو بند به پایست به خدمت

دستوری او چیست رود یا که درآید


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی