گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انبکهگویم»

 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹

 

یارب، غم بیرحمی جانان بکه گویم؟

جانم غم او سوخت، غم جان بکه گویم؟

نی یار و نه غمخوار و نه کس محرم اسرار

رنجوری و مهجوری و حرمان بکه گویم؟

آشفته شد از قصه من خاطر جمعی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی