گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ازم»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۴

 

گر دست رسد در سر زلفین تو بازم

چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم

زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست

در دست سر مویی از آن عمر درازم

پروانه راحت بده ای شمع که امشب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۸۶

 

حیرت دمد از شوخی گل کردن رازم

در آینه جوهر شکند نغمهٔ سازم

چون غنچه سر زانوی تسلیم‌که دارم

صد جبهه به خون می‌تپد از وضع نیازم

وسعتگر انداز تغافل چه فسون داشت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی