گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۹

 

از جود قبا داری پوشیده مشهر

وز مجد بنا داری بر برده مشید

رودکی
 
 
sunny dark_mode