گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۸۳

 

کیفیت طاعت مطلب از سر هشیار

مینای تهی بی خبر از ذوق سجودست

صائب تبریزی