گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۳۷ - پروانه

 

آن شمع دل‌افروز من از خانهٔ من رفت

پروای گلم نیست که پروانهٔ من رفت

دارم‌ صدف‌آسا کف‌ خالی و لب خشک

تا ازکفم آن گوهر یکدانهٔ من رفت

چون باغ خزان دیده ز پیرایه فتادم

[...]

ملک‌الشعرا بهار