گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۹

 

خواهم به دل آن نرگس مستانه در افتد

بد مست تماشاست، به دیوانه درافتد

سخت است تلاش دو زبردست، مبادا

می با نگه یار، حریفانه درافتد

چشمش، به نگاهی ننوازد دل ما را

[...]

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode