گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۳۴

 

منمای به کوته نظران چهرهٔ خود را

از آه من ای آینه رخسار حذر کن

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode