گنجور

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۵

 

شد عمر و، ز ایام دل شاد ندیدم؛

روزی که از آن روز کنم یاد ندیدم

یک صید، بمحرومی من نیست، که ناکام

در کنج قفس مردم و صیاد ندیدم!

سرتاسر این بادیه را گشتم و، یک صید

[...]

آذر بیگدلی