گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر دوم » بخش سوم - قسمت اول

 

سروی چو تو در «اوچه » و در «تته » نباشد

گل همچو رخ خوب تو البته نباشد

دوزیم ز بهر تو قبا از گل سوری

تا خلقت زیبای تو از لته نباشد

در جنت فردوس سری را نگذارند

[...]

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode