گنجور

میرداماد » دیوان اشراق » غزلیات » شمارهٔ ۲۴

 

شکر خجل از خنده پنهان توباشد

دستور بلا عامل دیوان تو باشد

خونها همه از خنجر مژگان تو ریزد

دلها همه در زلف پریشان تو باشد

جان بسکه سپردند به پیکان تو عشاق

[...]

میرداماد