گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یننکنند»

 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۴

 

این طایفه گر مروت آیین نکنند

زیشان نه بس اینکه بخل را دین نکنند

رفت آنکه به نظم و شعر احسان کردی

امروز همی به سحر تحسین نکنند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی