گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یلکایجانوجهان»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

 

قد قل الی میلک ای جان و جهان

و اعتاص علی نیلک ای جان و جهان

دست املم به جیب وصلت نرسید

فالان یدی و ذیلک ای جان و جهان


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی