گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یستخواهیکردن»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۶۲

 

بر ظلم خود ار تو ایست خواهی کردن

سرمایه عمر نیست خواهی کردن

زین گونه که کافر مظالم شده ای

آخر ده خود دویست خواهی کردن


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی