گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یرینه»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۰

 

ما را می کهنه باید و دیرینه

وز روز ازل تا بابد سیری نه

خم از عدم و صراحی از جام وجود

کان تلخ نه و شور نه و شیرینه


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ملک‌الشعرا بهار » رباعیات » شمارهٔ ۶۳ - برای وثوق ا‌لدوله به فرنگستان فرستاده شد

 

ای خواجهٔ راد و مشفق دیرینه

دوری شاید ولی به این دیری نه

ساعت مشمر فال بدو نیک مگیر

مگذار که تقویم شود پارینه


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار