گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یردچهکنم»

 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳

 

از دوست مرا چون نگریزد چه کنم؟

هر عذر که گویم نپذیرد چه کنم؟

آهو صفتم گرفت صحرای غمش

چون دوست مرا به سگ نگیرد چه کنم؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی