گنجور

اشعار مشابه

 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۸۱

 

شوی زن نوجوان اگر پیر بود

تا پیر شود همیشه دلگیر بود

آری مثل است این که گویند زنان

در پهلوی زن تیر به از پیر بود


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۸

 

مست می وصل او اگر شیر بود

کار دلش از وی زبر و زیر بود

کس سیر نشد ز وصل آن آبحیات

از آب حیات چون کسی سیر بود


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی