گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ویند»

 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰

 

هفتاد و دو فرقه در رهت می‌پویند

هر یک سخنان مختلف می‌جویند

سررشتهٔ حق به دست یک طایفه است

باقی به خوش آمد سخنی می‌گویند


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

 

یاران چو ورق شکسته ما می جویند

چو خامه یکی دو عیب ما می پویند

گویند بدم چو شعر هر جا که رسید

من شعر نیم بدم چرا می گویند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی