گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۹۴

 

عشقست که شیر نر زبون آید ازو

از هر چه گمان بری فزون آید ازو

گه دشمنیی کند که مهر افزاید

گه دوستیی که بوی خون آید ازو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۶

 

چشمم که سرشک لاله‌گون آید ازو

پیوسته چو زخم تازه خون آید ازو

نم در جگرم ز کریه نگذاشته است

وقتیست که لخت دل برون آید ازو


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی