گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ندرسد»

 

عطار » مختارنامه » باب سی و یكم: در آنكه وصل معشوق به كس نرسد » شمارهٔ ۹

 

دستی که برین شاخ برومند رسد

از همت جان آرزومند رسد

زین عالم بینهایت بی سر و بن

خود چند به ما رسید و تا چند رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری