گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «منگیرد»

 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴

 

گر دست غم تو دامن من گیرد

کمتر غم جان بود که در من گیرد

از دوستی تو برنگردانم روی

گر روی زمین به جمله دشمن گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۸۲

 

آن روز نگر که جان کم تن گیرد

یا عادت تو طبیعت من گیرد

آن کن که به حشر دست گیرت باشد

چیزی مکن ای دوست که دامن گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی