گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۱۳

 

ای خواجه ز فکر گور غم می‌باید

اندر دل و دیده سوز و نم می‌باید

صد وقت برای کار دنیا داری

یک وقت به فکر گور هم می‌باید


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۰۷

 

هرچند فضول عیش کم می باید

چیزی ز برای دفع غم می باید

گرچه امل دراز ما بیهده ییست

از بهر خوشیّ عمر هم می باید


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل