گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ماگفتبهچشم»

 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹

 

دوش آن بت شوخ دلربا گفت به چشم:

با دل که نیایی بر ما، گفت: به چشم

اما به چه رو توانم آمد پیشت

اول تو به ما رهی نما، گفت: به چشم


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی