گنجور

اشعار مشابه

 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

بی روی تو عاشقت رخ گل چه کند؟

بی بوی خوشت به بوی سنبل چه کند؟

آن کس که ز جام عشق تو سرمست است

انصاف بده، به مستی مل چه کند؟


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

کلیم » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۰

 

دل در غم آن سرکش جاهل چه کند

بیحوصله با عقده مشکل چه کند

خواهد که ززلف نشنود ناله دل

آواز بشب دور رود دل چه کند


متن کامل شعر را ببینید ...

کلیم