گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۰۳

 

دل وصل تو ای مهر گسل می‌خواهد

ایام وصال متصل می‌خواهد

مقصود من از خدای باشد وصلت

امید چنان شود که دل می‌خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷

 

دل جور تو، ای مهر گسل، می‌خواهد

خود را به غم تو متصل می‌خواهد

می‌خواست دلت که بی‌دل و دین باشم

باز آی، چنان شدم که دل می‌خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۹

 

دل باز مرا خوار و خجل می خواهد

از من رخ آن شمع چگل می خواهد

جان می خواهد یا رو بدو خواهم داد

زیرا که چنانست که دل می خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل