گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ستشوم»

 

فروغی بسطامی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

 

بگذار که تا می خورم و مست شوم

چون مست شوم به عشق پا بست شوم

پابست شوم به کلی از دست شوم

ار مست شوم نیست شوم، هست شوم


متن کامل شعر را ببینید ...

فروغی بسطامی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷

 

کو همت عالئی که تا پست شوم

کو نیستی ز خویش تا هست شوم

کی می‌گذرد بعاقلی عمر عزیز

ای عشق بیار باده تا مست شوم


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

قاآنی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

بگذارکه تا می خورم و مست شوم

چون مست شوم به عشق پابست شوم

پابست شوم به کلی از دست شوم

از دست شوم نیست شوم هست شوم


متن کامل شعر را ببینید ...

قاآنی