گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «رزیبد»

 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۴

 

در بزم ملک زهره نواگر زیبد

خورشید شراب و ماه ساغر زیبد

گر صورت مملکت مصور گردد

رای ملک الملوکش افسر زیبد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۲۰

 

زیور همه بر سرو سمنبر زیبد

هر یک زد گر یکی نکو تر زیبد

چون غنچه قبایش از زمرد زیبد

چون نرگس تر کلاهش از زر زیبد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی