گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۷۵

 

ای خاک درت ز آب کوثر خوشتر

اندر ره تو پای من از سر خوشتر

چون بانگ دف عشق ترا ماه شنید

مه گشت دو تا و گفت چنبر خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹۸

 

دست و دل ما هرچه تهی‌تر خوشتر

و آزادی دل ز هرچه خوشتر خوشتر

عیش خوش مفلسانه یک چشم زدن

از حشمت صد هزار قیصر خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۱۸۰

 

دستِ دل ما هر چه تهی تر خوش تر

و آزادی دل زهرچه خوش تر خوش تر

عیش خوش مفلسانه یک چشم زدن

از مملکت هزار قیصر خوش تر


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی