گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ربازافتاد»

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹

 

در راه تو گوشم از خبر باز افتاد

در وصل تو چشمم از نظر باز افتاد

چون خوی تو را به سر نیفتاد دلم

از پای درآمد و به سر باز افتاد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی