گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «داهمهتو»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵

 

ای در دل من میل و تمنا همه تو

واندر سر من مایهٔ سودا همه تو

هرچند بروی کار در مینگرم

امروز همه توئی و فردا همه تو


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۸۶

 

ای در دل من اصل تمنا همه تو

وی در سر من مایهٔ سودا همه تو

هر چند به روزگار در می‌نگرم

امروز همه تویی و فردا همه تو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثانی: فی الشرعیّات و ما یتعلق بها » شمارهٔ ۱۰۴ - الحقیقة

 

ای در دل من مهر تمنّا همه تو

وای در سر من مایهٔ سودا همه تو

چندانک به روی کار خود می نگرم

امروز همه تویی و فردا همه تو


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی