گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اییکرده»

 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۳۵ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

ایزد که بجود خودستائی کرده

وز گنج نهان پرده گشائی کرده

ز اوصاف کمال قسمت ذات علی

بود آنچه سزاوار خدائی کرده


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۰ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

تا حسن ازل پرده گشائی کرده

ز آئینه صنع خودنمائی کرده

ننگیخته صورتی پس از ذات نبی

مانند تو تا خدائی کرده


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی