گنجور

اشعار مشابه

 

عطار » مختارنامه » باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق » شمارهٔ ۶

 

عشقت به هزار پادشاهی ارزد

وصلِ تو ز ماه تا به ماهی ارزد

آن را که رخی بود بدین زیبائی

انصاف بده که هرچه خواهی ارزد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۱۸۲

 

آزادی مرد هر چه خواهی ارزد

و این حال زماه تا به ماهی ارزد

افسوس که از دست بدادی به هوس

آن درویشی که پادشاهی ارزد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی