گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اهمیاوردی»

 

عطار » مختارنامه » باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان » شمارهٔ ۲۶

 

ناگاه چو رخ به راه میآوردی

بهرچه خط سیاه میآوردی

دردا که به گِردِ خطّ تو خاک گرفت

خطّی که به گرد ماه میآوردی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری