گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انهایبسباشد»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳۴

 

سودای ترا بهانه‌ای بس باشد

مستان ترا ترانه‌ای بس باشد

در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا

ما را سر تازیانه‌ای بس باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب التاسع: فی السفر و الوداع » شمارهٔ ۲۱

 

مدهوش تو را ترانه ای بس باشد

سودای تو را بهانه ای بس باشد

در کشتن من چه می کشد چشم تو تیر

ما را سر تازیانه ای بس باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی