گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اندنماند»

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۵

 

آن تن که حساب وصل می‌راند نماند

و آن جان که کتاب صبر می‌خواند نماند

گر بوی بری که غم ز دل رفت، نرفت

ور وهم کنی که جان بجا ماند، نماند


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی