گنجور

اشعار مشابه

 

عطار » مختارنامه » باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه » شمارهٔ ۴۴

 

ای آن که کمال خرده دانان دانی

خاصیتِ پیران و جوانان دانی

گردر وصفت زبانم از کار بشد

دانم که زبان بی زبانان دانی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۰

 

آنی تو که حال ناتوانان دانی

احوال درون خسته‌ جانان دانی

افتاده به بیزبانیم کار اما

شادم که زبان بی‌زبانان دانی


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی