گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انارزد»

 

عطار » مختارنامه » باب بیستم: در ذُلّ و بار كشیدن و یكرنگی گزیدن » شمارهٔ ۷

 

این کار که صد عالم پنهان ارزد

پیدا نشود مگر کسی کان ارزد

کاری نبود که تربیت یابد کار

هرگه که به دل رسید صد جان ارزد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۹

 

از دست بشد دلی که صد جان ارزد

وز تن گهری بشد .......ان ارزد

افسوس که در کار جهان ضایع شد

عمری که از آن دمی ......... ان ارزد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل