گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اماندهای»

 

عطار » مختارنامه » باب دهم: در معانی مختلف كه تعلّق به روح دارد » شمارهٔ ۱

 

ای بلبلِ روح مبتلا ماندهای

کاندر پی این دام بلا ماندهای

خوکردهای اندر قفس خانهٔ تنگ

واگاه نهای کز که جدا ماندهای


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری