گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «الیدستی»

 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۹ - رباعی در آستان مقدس حضرت علی بن موسی علیه السلام گفته

 

ای شیر خدا علی عالی دستی

ای بر همه کاینات والی دستی

تو دست خدا و دست من رفته ز دست

ایدست خدای لایزالی دستی


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی